Třídní učitelka: Pavla Majerová

Aktuality:

Kódy Google Classroom:

Fr. jazyk E. Horáčková – bia5exf

Přírodopis – f5sigtg

Informatika (D. Peterová) – 5jvm4rr

Hudební výchova – cyb7fve