Třídní učitelka: Petra Růžičková

Aktuality: 

28.9. – Státní svátek

29.9. – Ředitelské volno

Týdenní plán25.9. – 27.9.2023Kódy Google Classroom
Český jazykHláska, písmeno, abeceda, řazení slov podle abecedy – str. 10-11
Písanka – n, N, M, I – str. 7-8
Čtení s porozuměním – „Vypátrejte tiskařského šotka“ – str. 7 – dokončení
eeyxfjw
MatematikaSlovní úlohy, rozklad čísel na desítky a jednotky – st. 6-7
Geometrie – bod – str. 43
ČaSOpakování – str. 2-5
Anglický jazyk
– H. Ročková
Numbers, playroom safari – animals; question – Can you see …? – UČ str. 6-7, PS str. 4-5
Anglický jazyk
– D. Spirito