Třídní učitelka: Petra Růžičková

Aktuality

Týdenní plán19.2. – 23.2.2024Kódy Google Classroom
Český jazykPracovní sešit 2 – Opakování (psaní i/y, í/ý, u,ů,ú, skupiny – dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě), popis zvířete, tvary slov, slovní druhy – přehled – str. 12-15
Písanka 2 – str. 14-15
Čtení s porozuměním – „Jak se ti dva seznámili“ – str. 52-53
eeyxfjw
MatematikaPracovní sešit 2 – Příprava na dělení jednou a deseti – str. 6-8
Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100, násobení 1, 10, 2
ČaSLidé a společnost – třídíme odpad, chráníme přírodu – str. 39-40
Anglický jazyk
– H. Ročková
My house
– slovíčka
– věta: It is _______ . / otázka: Is it a ________? Yes. No.
(UČ str. 40-42, PS str. 38)
Procvičování všech probraných kapitol – slovíčka (překlad do čj, otázky, věty, …)
Anglický jazyk
– D. Spirito
Unit 5: Where is my phone? Classbook page 46, Exercise book page 43-44
Unit 5: Vocabulary, house. Classbook page 45
Grammar: Where is ….