Třídní učitelka: Dalia Peterová

Aktuality: 

Kódy Google Classroom:

Informatika P. Šlechta (skupina AF8D) – baggrml