Třídní učitelka: Bc. et Mgr. Gabriela Břečková

Aktuality: 

15. 3. 2024 – Tonda Obal na cestách – ekoprogram (ve škole)

20. 3. 2024 – Třídní schůzky od 18,00 hod. (informace ke škole v přírodě)

26. 3. 2024 – KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM, Pašijový příběh Ježíše a jeho matky Marie

3. 4. 2024 – projektový den – Na hodinu učitelem

16. 4. 2024 – Divadlo U Hasičů – česko-anglické divadlo John and Mary

13. 6. 2024 – Areál břevnovského kláštera – hra ZA POKLADEM DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA.

Týdenní plánOd 26. 2. 2024 – 1. 3. 2024Kódy Google Classroom
Český jazykJazyková výchova
vyjmenovaná slova po S
diktát – vybraná slovní spojení z uč. str. 99/4
uč. str. 100/6, 7
prac. sešit 2. díl str.
Literární výchova:
čítanka str. 100 – 103

Slohová a komunikační výchova:
Čteme, rozumíme, orientujeme se – uč. str. 108 – 111
písanka str. 12 – 13
uey2big
Matematikanásobení trojciferného čísla jednociferným, hodiny
uč. str. 72 – 75
prac. sešit 2. díl 18 – 19

Geometrie – kvádr, čtverec, obvod
uč. str. 72/2, 3, 4
uey2big
ČaSŽivá příroda
živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla, bezobratlí
uč. str. 52 – 53
Témata referátů:
https://www.zssuchdol.cz/wp-content/uploads/2024/01/CaS-temata-1.pdf
uey2big
Anglický jazyk – S. KůrkaAdjectives. Opposites.
Describing people.
Describing things.
Vocabulary: Happy Street Unit 7 and more.
Activity Book – pages 62 & 66.
mu7ss6t
Anglický jazyk – D. SpiritoUnit 6: “My pet” Activity, describe your pet.
Unit 6: Quizzy’s questions: Vctivity book page 60-61
Unit 7: “In the street” vocabulary, describing people.
Unit 7: “In the street” Exercise book page 62.
Activity: describe people.

Videa: