Třídní učitelka: Bc. et Mgr. Gabriela Břečková

Aktuality: 

13. 6. 2024 – Areál břevnovského kláštera – hra ZA POKLADEM DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA.

Týdenní plánOd 10. 6. 2024 – 14. 6. 2024Kódy Google Classroom
Český jazykJazyková výchova
Opakování učiva 3. ročníku
12. 6. 2024 – 2. pololetní práce (diktát, vyjmenovaná slova, slovní druhy, čtení s porozuměním textu)

Slohová a komunikační výchova:
vhodné dvojice slov – písanka str. 30


uey2big
MatematikaOpakování učiva 3. ročníku
14. 6. 2024 – 2. pololetní práce ( násobení a dělení v rozsahu probraných násobilek, porovnávání – větší, menší, rovná se, sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy)

Geometrie
14. 6. 2024 – 2. pololetní práce ( vrcholy a strany v trojúhelníku, pojmenování geometrických útvarů)
uey2big
ČaSŽivá příroda – rostliny a houby
uey2big
Anglický jazyk – S. KůrkaAdjectives. Opposites.
mu7ss6t
Anglický jazyk – D. SpiritoModal verb: can/can’t practice and games
Prepositions: Worksheet
Reading: Treasure Map. Comprehension Worksheet + vocabulary exercise.

Videa: