Třídní učitelka: Bc. et Mgr. Gabriela Břečková

Aktuality: 

29. 9. 2023 – ředitelské volno

6. 10. 2023 – TEST ČaS – otázky a úkoly k testu v učebně (Google Classroom)

11. 10. 2023 – Muzeum Kampa (Co to je – Tvar modré, Román růžové, Červené žebroví?)

20. 10. 2023 – Zemědělské muzeum – Myslivecký den

Týdenní plánOd 25. 9. 2023 – 27. 9. 2023Kódy Google Classroom
Český jazykOpakování učiva 2. ročníku
Jazyková výchova:
u, ů, ú
tvrdé a měkké souhlásky
uč. str. 14 – 16
prac. sešit str. 8 -9
písanka str. 3 – 4

Literární výchova:
Příběhy ze školy
Čítanka str. 12 – 15

Slohová výchova:
vypravování, mluvní projev
uey2big
MatematikaOpakování učiva 2. ročník
– sčítání a odčítání do 100
– násobení a dělení v oboru probraných násobilek
– slovní úlohy kolikrát více/méně
uč. str. 8 – 11
prac. sešit str. 8 – 9
Geometrie (vždy v úterý) :
– čtverec, obdélník – jejich rozměry, obvod, obsah
uey2big
ČaSMísto, kde žijeme.
Cesta do školy
uč. str. 8
uey2big
Anglický jazyk – S. Kůrkamu7ss6t
Anglický jazyk – D. SpiritoUNIT 1 – Čísla (pracovní list a pravopis) +
cvičení z knihy.
UNIT 1 – Pozdravy (čtení a psaní) + pracovní
list

Videa: