Třídní učitelka: Olga Vítková

Aktuality: 

Týdenní plán 19. – 23. 2. 2024Kódy Google Classroom
Český jazykKoncovky podstatných jmen rodu mužského
Rod mužský životný x neživotný
Slovní druhy – předložky
PS (Rubínka) s. 52-54
Pravopisné pětiminutovky s. 38,39
7wexvtq
MatematikaVelká čísla do milionu – řády číslic, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce

Rýsování trojúhelníku, čtverce
(strana čtverce, úhlopříčka čtverce, obvod čtverce)

PS( Fraus) – s. 13 – 15
Hravý početník s. 26
Hravý početník 2. díl – s.1
gx5epz3
ČaSVLASTIVĚDA
Příchod Slovanů – uč.s.16
Test – pravěk (kromě doby starší kamenné)


PŘÍRODOVĚDA
Převody jednotek délky a hmotnosti
ks63wjj
Anglický jazyk – S. KůrkaComparatives – test.
Body movements & activities.
Verbs in context in English.
I can… Can you…?
I don’t…
+ present continuous – passive introduction through perception

gz2hk5d
Anglický jazyk – D. Spirito
Anglický jazyk – T. MackováUnit 4 – Are they monkeys?
stupňování přídavných jmen – taller, shorter, older,……
prepositions of the place – under, on, behind,……
slovíčka 1 – 4 lekce + verb to be
Informatika2nvetwz