Třídní učitelka: Olga Vítková

Aktuality:  16. 5. Anežský klášter – Dílna středověkého malíře (10-12h), 22. 5. Matematická soutěž Šikula

Týdenní plán 13. – 24. 5. 2024Kódy Google Classroom
Český jazykShoda přísudku s několikanásobným podmětem
Věta jednoduchá a souvětí
PS (Rubínka) s. 80 – 82
Pravopisné pětiminutovky s. 1 – 54
7wexvtq
MatematikaJednotky hmotnosti a objemu
Aritmetický průměr
Úlohy se zlomky
Konstrukční úlohy
Cestujeme po čtvercové mříži
Obvod a obvod čtverce a obdélníku – vzorec

PS( Fraus) – s. 36 – 39
Hravý početník 2. díl – s. 20 – 21, 24

gx5epz3
ČaSVLASTIVĚDA
Lucemburkové. Karel IV. Gotika
Učebnice s.30 – 32
PŘÍRODOVĚDA
Ekosystém pole
ks63wjj
Anglický jazyk – S. KůrkaComparatives – test.
Body movements & activities.
Verbs in context in English.
I can… Can you…?
I don’t…
+ present continuous – passive introduction through perception

gz2hk5d
Anglický jazyk – D. Spirito
Anglický jazyk – T. MackováUnit 4 – Are they monkeys?
stupňování přídavných jmen – taller, shorter, older,……
prepositions of the place – under, on, behind,……
slovíčka 1 – 4 lekce + verb to be
Informatika2nvetwz