8/4-12/4 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem – Pec pod Sněžkou „Energetik“

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Týdenní plán19/2-23/2Kódy Google Classroom
Český jazykPS 6-9
PÍS 6-7
PROCVIČ. 11-16
ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme česky
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-2-trida
h7vu6ng
Anglický jazyk ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme anglicky
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-2-trida
Anglický jazyk
Sv. Kůrka
Vocabulary – body parts, faces. Hair colour, eye colour.
I have/I’ve got.
Adjectives: big, small …
Activity Book pp. 31, 33
Anglický jazyk
D. Spirito
Unit 5: Where is my phone? Classbook page 46, Exercise book page 43 – 44
Unit 5: Vocabulary, house  Classbook page 45
Grammar: Where is…
MatematikaUČ 40-44
PS 26-30
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/
ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme matiku
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida
ČaSUČ 42-43