PO Trenéři do škol – gymnastika a tanec

24/5 2.h Bezpečná třída

Týdenní plán20/5-24/5Kódy Google Classroom
Český jazykPS 40-43
PÍS 30-31
DÚ PS malý 39/1
ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme česky
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-2-trida
h7vu6ng
Anglický jazyk ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme anglicky
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-2-trida
Anglický jazyk
Sv. Kůrka
Vocabulary: Toys
I’m hopping, running, skipping, riding a bike, playing with….
Happy House 2 Activity Book pp. 56 – 57
Anglický jazyk
D. Spirito
Numbers from 1-20 (preparation to next year program)
Vocabulary: Geometric shapes, Worksheet.
Question: How Many
MatematikaUČ 30-35
DÚ PS 16-17
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/
ONLINE OPAKOVÁNÍ  Umíme matiku
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida
ČaSUČ 60