Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.zssuchdol.cz

Škola a školské zařízení má uvedenou povinnost pouze ve vztahu k obsahu, který je povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Struktura informací

Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, jsou příliš velké (proto pak doporučujeme jejich stažení), nejsou dostupné v jiné podobě a také jsou v těchto formátech prezentovány informace, u kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce se souborem v off-line režimu.. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů, například Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Nejsou poskytovány textové alternativy u jednotlivých fotografií ve fotogaleriích. Vzhledem k velkému množství zveřejňovaných fotografií není detailní textový popis u každé jednotlivé fotografie z hlediska dostupnosti lidských zdrojů možný. Jako textová alternativa je poskytnut název fotogalerie.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dne 21. 9. 2019 vypracováno na základě vlastního posouzení vlastníkem webové prezentace (v souladu s čl. 3. odt. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).Prohlášení bylo revidováno dne 21. 9. 2019 provozovatelem webové prezentace.

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. V případě potřeby lze využít kontakt:

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol, e-mail: zs-m.alse@seznam.cz