Třídní učitelka: Mgr. Hana Ročková

TŘÍDNÍ FOTKY


Aktuality:

7.3.2024 – návštěva školní knihovny v rámci výuky (každý s sebou: sklenička „od jogurtu“ – na pokusy)

15.3.2024 – Tonda obal na cestách – třídění odpadu (v rámci výuky)

19.3.2024 – EKO program – Voda nad zlato (program ve škole)

8.4. – 12.4.2024 – Škola v přírodě + plavecký kurz

19.4.2024 – Projekce – Jeden svět (KC Půda)

Týdenní plán19.2. – 23.2.2024Kódy Google Classroom
Český jazyk– Opakování – procvičování všech skupin (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě), souhlásky (i/y)
– Tvary slov; slovní druhy – přehled (PS str. 12 – 15)
– Sloh – základní popis zvířete 
Čtení s porozuměním – Dobrodružství veverky Zrzečky (str. 48 – 51)
Písanka 2 – Detektiv (str. 14–16)
5dxuh5b
Matematika– Násobení dvěma – umět vyjmenovat všechny násobky dvou (PS str. 3–5)

– Pětiminutovky/Procvičování + a – do 100, násobení 1 a 10
ČaS– Lidé a společnost – povolání, zájmy (str. 37–38)
 
dopsání testu 20.2. – Lidské tělo (pro ty, kteří chyběli 9.2.)
Anglický jazyk – L. Rendlová
Anglický jazyk – D. SpiritoUnit 5: Where is my phone? Classbook page 46, Exercise book page 43 – 44
Unit 5: Vocabulary, house  Classbook page 45
Grammar: Where is…

PROBRANÉ UČIVO:

PONDĚLÍÚTERÝSTŘEDAČTVRTEKPÁTEK
ČJPísanka – str. 14/2. cvičení
PS – str. 12
PS – str. 13/4 – bez barevných čtverečkůSloh – popis zvířete
Písanka – str. 15/1. cvičení
Písanka – str. 15/1. cvičení
PS – str. 14/5
Písanka – str. 15
PS – str. 14/6; str. 15
MPS – str. 3/4,5; str. 4/1,2,4,5PS – str. 4/3,6
Početník – str. 4/1.,2. sloupeček
PS – str. 5/10 + DÚ cv. 7, 9
Početník str. 4/3. sloupeček
PS – str. 49 – 1,2,3,4
ČaSStr. 37/1,3; 38/4str. 38/1