Školská rada při Základní škole Mikoláše Alše v Praze–Suchdole má 9 členů. Tři členové jsou voleni z řad zákonných zástupců, tři zástupce si volí pedagogický sbor a zbývající tři členové rady jsou jmenováni zřizovatelem.

V současnosti zasedá školská rada ve složení:

za rodiče žáků


za pedagogy


za zřizovatele


Renata Bořkovcová

Ing. Lenka Bílková

Ing. Andrea Hrobská

 Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.

Mgr. Michaela Haluzová

Mgr. Lucie Kubečková Wenigová

 Markéta Listíková

Mgr. Petra Parasková

RNDr. Ludmila Knappová

Předsedkyní školské rady je R. Bořkovcová, místopředsedkyní školské rady je M. Haluzová

 kontakt – skolska.rada@praha-suchdol.cz

Zápisy z jednání školské rady