Třídní učitelka: Karolina Chlebovská

Aktuality: 28. 9. státní svátek a 29. 9. ředitelské volno

Týdenní plán18. – 22. 9. 2023
Český jazykSlabika: krátká a dlouhá, grafický zápis slabiky, marťanské řeč
Správné návyky při psaní, grafomotorická cvičení.
20. 9.
Čáry… vše do str. 14
S Pepou… vše do str. 15, 17/3
22. 9.
Čáry… str. 15
S Pepou… vše do str. 18
MatematikaUrčujeme a zapisujeme počet, pojem sčítání, znaménko +
20. 9.
vše do str. 15
22. 9.
Krychlové stavby (pojem podlaží = patro), geometrické tvary (skládáme dle PS str. 15/9)
PrvoukaDny v týdnu, roční období, podzim střídá léto