Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

Aktuality:

20. 6. 9:00 koncert Hudba na cesty (Český rozhlas)

Týdenní plán10. – 14. 6. 2024
Český jazykPráce s textem, otázky a odpovědi, doplňovačky
Nácvik plynulého hlasitého čtení a psaní psacím písmem
17. 6. Písanka 38, 44 a 45
18. 6. Písanka 46, 47 a 48
MatematikaOpakování
17. 6. 59/5, 7, 8; 60/1, 2, 4, 5 a 61/7
18. 6. 61/ vše, můžete doplnit i všechna vynechaná cvičení do str. 61, my jsme to dnes stihli

PrvoukaOpakování