Třídní učitelka: Gabriela Lukešová

Aktuality:

Týdenní plánOd 27. 5. do 31. 5.Kódy Google Classroom
Český jazyk
Český jazyk pracovní sešit str. 77-79

Procvičování pravopisu (dráček) str. 34-37

Čítanka str. 48-51

Test – vzory podstatných jmen
MatematikaPracovní sešit 2 – str. 21-24
Pracovní sešit se čtyřlístkem 2 – str. 38-41
Všichni nosí rýsovací pomůcky na geometrii.

Test – převody jednotek
Vlastivěda Učebnice Dějiny str. 36-37
Test – Lucemburkové
PřírodovědaUčebnice str. 86-91
Test – Tekoucí vody
Anglický jazyk – S. Kůrka
Comparatives – test.
Body movements & activities.
Verbs in context in English.
I can… Can you…?
I don’t…
+ present continuous – passive introduction through perception
gz2hk5d
Anglický jazyk – V. MetelcováUnit 8
Uč.: 56
PS: 71 – 73
Test: Unit 7
xvt7jud
Anglický jazyk – D. SpiritoUnit7: Measuring outside
Unit7: My family
Review unit 4: questions
Anglický jazyk – T. Macková
Unit 4 – Are they monkeys?
stupňování přídavných jmen – taller, shorter, older,……
prepositions of the place – under, on, behind,……
slovíčka 1 – 4 lekce + verb to be