Třídní učitelka: Gabriela Lukešová

Aktuality:

Týdenní plánOd 19. 2. do 23. 2.Kódy Google Classroom
Český jazyk
Český jazyk pracovní sešit str.

Procvičování pravopisu (dráček)

Čítanka
MatematikaPracovní sešit – str. 32-35
Pracovní sešit se čtyřlístkem – str. 49-53
Všichni nosí rýsovací pomůcky na geometrii.
Vlastivěda Učebnice Dějiny str.12-15
PřírodovědaUčebnice str. 44-46
Anglický jazyk – S. Kůrka
Comparatives – test.
Body movements & activities.
Verbs in context in English.
I can… Can you…?
I don’t…
+ present continuous – passive introduction through perception
gz2hk5d
Anglický jazyk – V. MetelcováUnit 8
Uč.: 56
PS: 71 – 73
Test: Unit 7
xvt7jud
Anglický jazyk – D. SpiritoUnit7: Measuring outside
Unit7: My family
Review unit 4: questions
Anglický jazyk – T. Macková
Unit 4 – Are they monkeys?
stupňování přídavných jmen – taller, shorter, older,……
prepositions of the place – under, on, behind,……
slovíčka 1 – 4 lekce + verb to be