Vážení rodiče,

žádáme Vás o platbu ročního členského příspěvku SRPŠ ve výši 400,- Kč na každé dítě, které navštěvuje ZŠ M. Alše.

Z Vašich příspěvků plánujeme v tomto školním roce financovat celoškolní akce a volnočasové aktivity, které škola připravuje pro naše děti, např. odborné přednášky na téma prevence závislostí, piknik za školou nebo aktivity školního parlamentu. Dále plánujeme investovat do zázemí na nově pronajatém školním pozemku, který by měl sloužit k výuce pracovních činností a v budoucnu i jako venkovní učebna.

Příspěvek, prosím, uhraďte bankovním převodem na účet SRPŠ vedený ve Fio bance, č.ú. 2200910614/2010, do poznámky pro příjemce platby prosím uveďte celé jméno Vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje. V případě sourozenců Vás prosíme, abyste pokud možno udělali za každé dítě platbu zvlášť nebo v poznámce pro příjemce uvedli jména všech dětí a třídy, za které platbu provádíte. Příspěvek, prosím, uhraďte do 30.11.2023.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a podporu.
S pozdravem
Rada SRPŠ

[clear]

Schválené projekty – školní rok 2023/2024

Projekt A: Tělesná výchova – dovybavení sportovním náčiním
Projekt B: Školní parlament
Projekt C: Piknik za školou a ostatní celoškolní akce
Projekt D: Projektový den „Na hodinu učitelem“
Projekt E: Tematické přednášky a preventivní programy
Projekt F: Školní zahrada – II. fáze
Projekt G: Bezpečné cesty do školy

[clear]

Úplné znění stanov SRPŠ je přístupné zde.

Pravidla pro poskytování finanční podpory zde.

Kontakt: srps@zssuchdol.cz

Rozpočet SRPŠ 2023/2024

Zápis ze schůze HV SRPŠ 5. 10. 2023

Vyúčtování SRPŠ 2022/2023

Zápis ze schůze HV SRPŠ 19. 9. 2022

Rozpočet SRPŠ 2022/2023

Vyúčtování SRPŠ 2021/2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 15. 9. 2021

Schválený rozpočet na školní rok 2019/2020

Úplné znění stanov po změně 9. 9. 2015

Usnesení členské schůze spolku