Vážení rodiče,

žádáme Vás o platbu ročního členského příspěvku SRPŠ ve výši 400,- Kč na každého žáka, který navštěvuje ZŠ M. Alše.

Z vašich příspěvků plánujeme v tomto školním roce financovat celoškolní akce a volnočasové aktivity, které škola připravuje pro naše děti, např. odborné přednášky či piknik za školou. Dále plánujeme přispět na obnovu a dovybavení např. sportovního náčiní pro výuku tělesné výchovy. Jednotlivé konkrétní projekty pro financování bude schvalovat rada SRPŠ a budou v dohledné době zveřejněny v rozpočtu na webových stránkách školy v záložce SRPŠ.

Příspěvek, prosím, uhraďte bankovním převodem na účet SRPŠ vedený ve Fio bance, č.ú. 2200910614/2010, do poznámky pro příjemce platby prosím uveďte celé jméno Vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje. V případě sourozenců Vás prosíme, abyste pokud možno udělali za každé dítě platbu zvlášť nebo v poznámce pro příjemce uvedli jména všech dětí a třídy, za které platbu provádíte.

Příspěvek, prosím, uhraďte do 30.11.2022.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a podporu.

S pozdravem,

Rada SRPŠ

[clear]

Schválené projekty – školní rok 2022/2023

Projekt A: Tělesná výchova – dovybavení sportovním náčiním
Projekt B: Školní parlament
Projekt C: Piknik za školou a ostatní celoškolní akce
Projekt D: Den Země
Projekt E: Lyžařský kurz pro 9. ročníky
Projekt F: Školní zahrada – II. fáze
Projekt G: Tematické přednášky

[clear]

Úplné znění stanov SRPŠ je přístupné zde.

Kontakt: srps@zssuchdol.cz

Zápis ze schůze HV SRPŠ 19. 9. 2022

Rozpočet SRPŠ 2022/2023

Vyúčtování SRPŠ 2021/2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 15. 9. 2021

Schválený rozpočet na školní rok 2019/2020

Úplné znění stanov po změně 9. 9. 2015

Usnesení členské schůze spolku