Třídní učitelka: Mgr. Magdaléna Doubková

Aktuality:

Týdenní plán3.6.-7.6.2024
Český jazyk– Vyjmenovaná slova po B, ,L, M ,P, S,V Z- procvičování

Slovesa – mluvnické kategorie

Věta jednoduchá, souvětí

– Čítanka – výběr textu

– Písanka 2.díl str. 22 -24
Matematika
Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času – procvičování

Zaokrouhlování na desítky a stovky, Porovnávání čísel.
 

     
ČaS
Živá příroda. ROSTLINY

Anglický jazyk – H. RočkováUNIT 8: In the playground
– Colin in Computerland
– In Britain – family 
Středa/Čtvrtek – test: family – mum, dad, grandpa, grandma, brother, sister, cousin, uncle, aunt

(UČ str. 62-63, PS str. 80-83)

Kód kurzu na classroomu: qpzjr5w