Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

Týdenní plán 17. – 21. 4. Kódy Google Classroom
Český jazykPodstatná jména – mluvnické kategorie.
Vzory středního, ženského a mužského rodu.
Slovní druhy.
Podmět a přísudek.
Čas přítomný.
Shoda přísudku s podmětem.
Přímá řeč.
Pracovní sešit do str. 85 – 86, str. 90 – 91.
Hravá čítanka str. 104 – 106.
dbdix2q
MatematikaZlomky.
Pracujeme s neznámou.
Přímá úměrnost.
Aritmetický průměr.
Povrch kvádru a krychle.
Pracovní sešit 2. díl. str. 45 – 46.
xwa3fh4
Přírodověda

Vlastivěda
Stojaté vody.
Učebnice str. 89 – 92.

Kraje – projekt.
Učebnice str. 49 – 56.
shvlilk
Anglický jazyk –.xvt7jud
Anglický jazyk – G. BřečkováUNIT 7
uč. str. 54 – 55
prac. sešit str. 69 – 71
Listening test 15. 5. 2024
7ycen3t
Informatikazm52gba