Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

Týdenní plán
26. 2. – 1. 3.
Kódy Google Classroom
Český jazykPodstatná jména – mluvnické kategorie.
Vzory středního rodu.
Vzory ženského rodu.
Vzory mužského rodu.
Pracovní sešit str. 54- 55.
Učebnice str. 120 – 121.
Pravopisné pětiminutovky str. 43.
Hravá čítanka str. 64 – 66.
dbdix2q
MatematikaSčítání a odčítání do 1 000 000.
Střed úsečky, osová souměrnost.
Pracovní sešit 2. díl str. 4, 25 – 26.
Učebnice str. 88/3, 92/9, 99.
Početníček 2. díl str. 20/1, 2.
xwa3fh4
Přírodověda

Vlastivěda
Lidská sídla.
Učebnice str. 56 – 57.

Má vlast.
Učebnice str. 9 – 10.
shvlilk
Anglický jazyk –xvt7jud
Anglický jazyk – G. BřečkováUnit 5
Money, Price, Map and directions
uč. str. 35 – 37
prac. sešit str. 44 – 46
7ycen3t
Informatikazm52gba