Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality: 

Týdenní plán
25. – 27. 9.
Kódy Google Classroom
Český jazykVyjmenovaná slova po B, po L.
Párové souhlásky.
Slovesa – rozkazovací, podmiňovací způsob.
Pracovní sešit do str. 12.
Pravopisné pětiminutovky do str.3., str. 15.
Učebnice str. 53 – 54, str. 142 – 151.
dbdix2q
MatematikaPísemné sčítání a odčítání.
Násobení jednomístným činitelem.
Pamětné dělení jednomístným dělitelem.
Dělení se zbytkem.
Práce s daty.
Bod, přímka.
PS do str. 8, str. 11, str. 38.
Početníček 13, 14, 15/1. sl.
Učebnice str. 14 – 15.
xwa3fh4
Přírodověda

Vlastivěda
Stavba rostlin.
Učebnice do str. 13.

Slované
Učebnice do str. 16.
shvlilk
Anglický jazyk –xvt7jud
Anglický jazyk – G. BřečkováUNIT 1
26. 9. 2023 – zkoušení (Spell your name.)
The magazine
uč. str. 7
prac. sešit str. 6
7ycen3t