Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality:

Týdenní plánOd 19.2. – 23.2. 2024Kódy Google Classroom
Český jazykČTENÍ
– Procvičování čtení slov – zraková analýza slabik – Žlutý Pepa s. 78
Hláska a písmeno „V“, sluchová a zraková analýza, stavba slova, krátké a dlouhé slabiky s písmenem „V“, čtení s porozuměním, procvičování písmene – Žlutý Pepa s. 70
Hláska a písmeno „C“ – Žlutý Pepa s. 71 – 74
Hláska a písmeno „H“ – Žlutý Pepa s. 75

PSANÍ
Písanka 1 – s. 9, 10
Matematika– počítáme do 12, opakujeme učivo Uč. s. 60, 61, 64
– krychlové stavby, rozklady Uč. s. 63
PrvoukaCo lidé vytvořili – výrobky
procvičování – https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-vyrobky