Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality:

Ve čtvrtek 28.9. – státní svátek

V pátek 29.9. – ředitelské volno

Týdenní plánOd 25.9. – 27.9. 2023Kódy Google Classroom
Český jazykČtení – Předčtenářské období – Zraková a sluchová analýza, hledání rozdílných a shodných obrázků, záznam slabik – S Pepou do školy s. 12, 14 Školák Pepa 1. – Písmeno „O“ s. 4, 5
Psaní – Uvolňovací cviky – Čáry máry s Pepou s. 6, 7
Pomocná videa ke psaní:
ke s. 6,7 – https://www.hanami.cz/publikace/videa-k-carymary/
aevd4gk
Matematika Sčítání do 5, krychlové stavby, krokování, seznámení s číslicemi 1,2,3 – PS. s. 13 – 15kzmmevp
Prvouka Místo, kde žijeme – bezpečná cesta do školy, základní dopravní značky, semafor- S Pepou do školy s. 8 evji7b3