Projekt Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše

Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001056

Příjemce dotace: ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360, p. o.

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady: 2 135 772,48 Kč

Dotace: 1 922 195,23 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Základní škole Mikoláše Alše v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování nové interaktivní jazykové učebny. Učebna bude umístěna ve stávajících prostorách školy v místnosti, která je v současné době využívána pro potřeby družiny. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků (anglický a německý jazyk).

Doba realizace projektu do 30. 9. 2021.