Zápis do 1. tříd

Termín pro zápis do 1. tříd pro rok 2022/2023 je 5. a 6. dubna 2022 (14:00 – 18:00).

K zápisu přijdou děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Je možno s sebou přinést vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (k níž je nutné doložit vyjádření školského poradenského pracoviště a ošetřujícího lékaře).

Kritéria pro přijetí dítěte do první třídy:

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

Ve středu 23. března Vás zveme v dopoledních hodinách na Den otevřených dveří. Odpoledne bude od 16:00 do 18:00 připraven program pro předškoláky.

[clear]

[clear]

[one type = „separate“]

Rezervace termínu na zápis

Rezervace termínů byla ukončena.

[/one]