Akce v dubnu – červnu 2024

9.- 10. 4. – zápis do 1. tříd

15.- 19. 4. – výměnný pobyt žáků z Dánska v Praze

22.- 26. 4. – škola v přírodě 4. C, 5. A

22.- 27. 4. – škola v přírodě 5. B

23. 4. – pedagogická rada

3. 5. – sportovní den

6.- 10. 5. – škola v přírodě 1. B, 3. A

12.- 17. 5. – škola v přírodě 1. A

12.- 17. 5. – výměnný pobyt našich žáků v Dánsku

19.- 24. 5. – sportovní kurz 6. roč.

20.- 24. 5. – škola v přírodě 1. C, 3. C, 4. A

27.- 31. 5. – škola v přírodě 3. B, 4. B

4. a 5. 6. – fotografování tříd

25. 6. – pedagogická rada

26. 6. – Piknik za školou

28. 6. – předání vysvědčení za 2. pololetí

29. 6. – 1. 9. – hlavní prázdniny