Učíme se spolu

Aspirací projektu je posílení inkluze ve dvou pražských ZŠ. Snazšího začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídy, školy i společnosti dosáhne skrz propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i na podporu pedagogů. Mezi výstupy patří např. příručka pro začleňování dětí s OMJ či publikace o práci s žáky s OMJ v online prostředí.