S úsměvem ke vzdělání IV

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky.

V rámci projektu tak realizujeme aktivity, které jsou zaměřeny na personální podporu (speciální pedagog, školní psycholog), na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (DVPP) a na inovativní vzdělávání.