Informace pro rodiče žáků k přihláškám na střední školy a víceletá gymnázia

Žáci pátých, sedmých a devátých tříd, kteří podávají přihlášku na střední školu, dostanou formulář „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ v listinné formě od třídních učitelů ve dnech 6. 2. až 8. 2. 2024.

Radová Monika

výchovný poradce pro volbu povolání