Projekt s ČVUT

V rámci Místního akčního plánu Prahy 6 se naše škola zapojila do projektového dne s ČVUT. Žáci 8. a 9. ročníků ze základních škol Prahy 6 měli možnost navštívit jednotlivé fakulty.

My jsme byli vybráni k návštěvě a poznání Fakulty architektury ČVUT. Této akce se zúčastnili  zástupci parlamentu a žáci s nejlepšími studijními výsledky.

Už samotná prohlídka budovy, poslucháren či ateliérů byla moc zajímavá. Provázeli nás studenti, kteří nám vyprávěli o svém studiu, o tom, co studium na vysoké škole obnáší. Viděli jsme výsledky práce studentů na téma krajinotvorby nebo výrobky studentů designu.

Druhá část programu pokračovala v dílnách, kde studenti tvoří své modely. Také my jsme měli možnost využít materiály a nástroje a během hodiny vyrobit ve skupinách  model nějaké světoznámé budovy, se kterou jsme se seznámili prostřednictvím fotografií. Naše výtvory i prostory fakulty můžete shlédnout na přiložené fotodokumentaci.

Nahlédnout do běžného vysokoškolské dne budoucích architektů bylo poučné i zábavné. Třeba se někdo z našich žáků stane za pár let také studentem ČVUT!

Fotogalerie – zde