Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele

Vážení rodiče,

níže najdete pokyny pro jednotlivé případy, kdy potřebujete vystavit potvrzení o úhradě kroužku, potvrzení o úhradě za školu v přírodě nebo lyžařský kurz či vystavit fakturu pro svého zaměstnavatele na platbu za školní družinu, školní klub nebo kroužek.

Potvrzení o úhradě kroužku

V případě, že potřebujete vystavit potvrzení o úhradě platby za kroužek, stáhněte si formulář ve formátu pdf nebo xlsx a vyplňte vyznačená pole (vzor vyplnění formuláře). Vyplněný formulář pošlete elektronicky na adresu krouzky@zssuchdol.cz společně s informací, jakým způsobem chcete doručit potvrzený formulář nazpět.

Potvrzení o úhradě platby za školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz

Potvrzení o úhradě platby za školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz (např. pro zdravotní pojišťovnu) vystavujeme po skončení a vyúčtování celé akce, kdy je teprve možné přesně vyčíslit skutečné náklady. Pokud potřebujete potvrzení dříve, je možné vystavit pouze potvrzení o zaplacení zálohy. Zálohou je myšlena částka uvedená v přihlášce na školu v přírodě nebo lyžařský výcvikový kurz zaslaná na účet školy. Ta se může od konečné částky lišit např. v případě neúčasti dítěte, slev dojednaných s ubytovatelem či dopravcem za určitou nedodanou službu apod.

Poplatek za školní družinu, školní klub či kroužek hradí zaměstnavatel

Pokud Vašemu dítěti bude hradit poplatek za školní družinu, školní klub či kroužek zaměstnavatel, stáhněte si formulář ve formátu pdf nebo xlsx a vyplňte vyznačená pole (vzor vyplnění formuláře).

– rodič nic neplatí

– na e-mail blanka.sevcikova@zssuchdol.cz zašlete vyplněný formulář

– fakturu posílá zaměstnavateli přímo škola