Distanční výuka

V případě zavedení distančního vzdělávání probíhá výuka prostřednictvím jednotné komunikační platformy Google Classroom. Pro optimální chod této platfromy je vhodné, …