Informace vedení školy

Na základě skutečnosti, že jedna žákyně školy onemocněla hepatitidou A, provedla škola všechna opatření uložená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy: třída 5. A má vyhrazené vlastní toalety, stravuje se odděleně a výuka probíhá v jedné třídě. Všichni, jichž se týkají další opatření, byli kontaktováni Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Všichni žáci školy byli poučeni o nutnosti dbát na zvýšenou hygienu (mytí rukou po použití toalety a před jídlem).

Mgr. Alexandra Kejharová

ředitelka školy