Strašidelná škola

Máte pro strach uděláno? Pak určitě navštivte naši letošní Strašidelnou školu! Koná se 6. a 7. 11. 2019, a to vždy od 18 do 20 hodin. Pozor, důležité upozornění! Středa 6. 11. je rezervována pro předškoláky, prvňáky, druháky a jejich doprovod. Čtvrtek 7. 11. je rezervován pro třeťáky, čtvrťáky, páťáky a jejich doprovod. Do Strašidelné školy vejdete ze školní zahrady; dovnitř se dostanete vchodem do školní jídelny z venkovního školního atria. Po celou dobu trvání akce zodpovídají za své děti rodiče. Naše škola je opravdu strašidelná; přijďte, pokud máte „pro strach uděláno”.