European Culture Project / Projet Culturel Européen

Naše škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do projektu, jehož obecným cílem je zvýšit povědomí o evropské kultuře a podpořit výuku tohoto tématu v evropských zemích. Koordinátorem projektu je francouzská pobočka European Teachers‘ Association (AEDE). Na projektu spolupracuje 10 partnerů z různých zemí:

AEDE – Rakousko, AEDE – Bulharsko, Univerzita Karlova v Praze – Česká republika, University of Bremen – Německo, Raheen Wood Steiner School – Irsko, Digital Cultural Heritage Network – Itálie, Zemite School – Lotyšsko, AEDE – Nizozemí, University of Cordoba – Španelsko

Jako hlavní aktivitu každý z partnerů projektu identifikuje, jak je evropská kultura vnímána z pohledu dané země. Pomocí dílčích výstupů výzkumu z jednotlivých zemí pak bude následovat proces identifikace toho, co by bylo možné označit jako „společná evropská kultura“. Projekt cílí na integraci těchto prvků společné evropské kultury do vzdělávacích programů v daných partnerských zemích. Naše škola je jednou ze dvou škol v ČR, které jsou do projektu zapojeny prostřednictvím Univerzity Karlovy v Praze.

Webové stránky https://pce-ecp-eu.com