Děti z Ukrajiny

S ohledem na množství ubytovaných ukrajinských rodin na Suchdole, jak na ČZU tak v rodinách, jsme byli jako škola postaveni před rozhodnutí, jak co nejdříve ukrajinským dětem poskytnout školní zázemí, možnost trávit čas se svými vrstevníky a nějak zaplnit množství volného času.

Stejně jako většina pražských škol se naše suchdolská škola potýká s omezenou kapacitou prostor a počtem žáků školy. Ukrajinské děti, které jsou ubytované na Suchdole, proto přijímáme do tzv. organizovaných adaptačních skupin. Děti se zatím nestávají žáky školy.

Uvolnili jsme pro ně dvě samostatné učebny školní družiny. Oddělení, která zde byla umístěna, jsme proto přesunuli do tříd.

Protože nyní je zapsaných ukrajinských dětí přes 40, jsou rozdělené do dvou skupin. Pracují s nimi pedagogové školy podle svých časových možností a dobrovolníci.

V příštím týdnu proběhnou pracovní schůzky se zájemci z řad ukrajinských učitelů o práci s dětmi. Sháníme ukrajinské učebnice.

Naším cílem je, aby se děti začaly co nejdříve řádně vzdělávat a smysluplně trávily svůj volný čas. Tím chceme také pomoci jejich rodičům, aby mohli začít pracovat. Na koordinaci všeho spolupracujeme s MČ Praha-Suchdol, DDM Praha-Suchdol a ČZU.

Děkujeme všem za podporu.