Bezpečné cesty do školy

Vážení rodiče,

naše škola byla začátkem března vybrána do programu Bezpečné cesty do školy koordinovaného organizací Pěšky městem. Program nám pomůže zjistit, kde jsou hlavní nebezpečná a problémová místa v okolí školy, skrze dopravní studii navrhne jejich novou podobu a zprostředkuje komunikaci s úřady. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o správném dopravním chování a zároveň podpořit šetrné dopravování do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod. Základní ideu projektu shrnuje toto minutové video.

Děti dostanou k vyplnění dotazník a mapy, kam vyznačí své cesty do školy. S některými to zvládneme ve škole, ale někdo si to možná přinese k vyplnění domů. Obzvláště ti mladší budou asi potřebovat vaši pomoc. Prosím, připomeňte si s dětmi cestu do školy a pomozte jim pracovat co nejvíce samostatně a formulovat vlastní zkušenost. Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě pohled dětí a jejich vnímání pocitu nebezpečí.

Podobný dotazník je připraven i pro vás. Rodičovský dotazník naleznete na: https://forms.gle/B2gTAFuCzYqEFWoN9, je také anonymní a má deset jednoduchých otázek. Prosíme o vyplnění obou dotazníků ideálně do konce tohoto týdne, nejpozději do 2. 5.

Mapy i dotazníky zpracujeme a informace, které takto získáme, se stanou důležitým podkladem pro dopravní studii i pro školní plán mobility. Studii pro nás připraví dopravní projektant, v rámci projektu ji projednáme s městskou částí i ostatními důležitými institucemi. Na přípravě školního plánu mobility se bude podílet pracovní skupina složená ze zástupců školy i rodičů. Pokud byste se chtěli do „rodičovské skupiny“ přidat, dejte nám vědět na adrese terezamaskova@gmail.com. Školní koordinátorkou projektu je Dalia Peterová.

Díky programu Bezpečné cesty do školy se již podařila více než stovka realizací ve prospěch zklidnění dopravy či větší bezpečnosti a komfortu pěších v okolí cca 66 pražských škol. Doufáme, že se tak stane i u naší školy.

Moc děkujeme za spolupráci.

Za SRPŠ zdraví

Tereza Fenclová Mašková