Piknik za školou

Na letošním „Pikniku za školou“ tři třídy budoucích prvňáčků přivítaly jejich budoucí paní učitelky třídní. Po návratu k rodičům se budoucí  žáčci podívali na veselé vystoupení současných prvňáků. Secvičit společný tanec pro 75 dětí nebylo vůbec lehké, přesto se to moc povedlo.

Svým zpěvem nás na prázdniny vyprovodil také školní pěvecký sbor Mikeš a příležitostné pěvecké sdružení učitelů Růžové brýle.

V průběhu odpoledne se mohli návštěvníci navíc zabavit ve výtvarných dílnách, děti si dosyta zaskákaly v nafukovacím pralese a pro všechny bylo ve stáncích a ve školní jídelně připraveno občerstvení.

Za účasti pana starosty jsme také ocenili „Správňáky roku“, které si na popud školního parlamentu volí zástupci jednotlivých tříd.

K večeru došlo na zlatý hřeb Pikniku – vystoupení našich deváťáků. Áčko, Béčko, Déčko i Éčko – všichni byli skvělí, vtipní a zábavní. Sklidili velký aplaus. Nakonec nastala nejdojemnější část tohoto odpoledne a večera: rozloučení. Budoucím středoškolákům přejeme, aby se jim v nové životní etapě dobře dařilo!

Fotogalerie – zde