Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Na začátku loňského září jsme se připravovali na vlnu testování, karantén, online výuky. Letos jsme připraveni na nově příchozí děti. Jsou to noví žáci, z nichž většina uprchla před válkou na Ukrajině. Jsou to ale také české děti, které se na Suchdol přistěhovaly nebo se vrací ze zahraničí. Žáci s OMJ (s odlišným mateřským jazykem) jsou nedílnou součástí naší školy po mnoho let. Každý učitel má zkušenost s žákem, který vyrůstá v rodině, kde se nemluví česky. Letošní rok se odlišuje v tom, že skupinky dvou, tří či čtyř dětí s OMJ budou téměř v každé třídě. Na tom, aby se všichni noví žáci co nejrychleji a co nejlépe začlenili do třídních kolektivů, budou všichni pedagogové intenzivně pracovat. Znamená to o něco více práce, příprav, hledání správných postupů. Bude třeba velká dávka empatie. Pro každého pedagoga bude povinnost a zároveň výzva pomoci k úspěch všem dětem, které mají právo na vzdělání.

Alexandra Kejharová, ředitelka školy