Šance pro návrh

Participativní rozpočet nazvaný ŠANCE PRO NÁVRH je projekt, který běží na suchdolské základní škole M. Alše druhým rokem. Je součástí participativního rozpočtu městské části Praha-Suchdol Trumf pro Suchdol, který je organizován městskou částí od roku 2017.

V ŠANCI PRO NÁVRH žáci suchdolské základní školy M. Alše sami navrhují a hlasují, který navržený nápad pro zlepšení veřejného prostoru na území Suchdola bude realizován. Celková částka na realizaci nápadů, kterou poskytne MČ Praha-Suchdol pro rok 2024, je 100.000,- Kč.PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO PROJEKTU ŠANCE PRO NÁVRH:

Máte dobrý nápad, jak obohatit prostředí veřejného prostoru na Suchdole? Chybí vám zde něco? Máte nápad, čím Suchdol vylepšit? Řekněte nám o tom – podejte návrh!

Zapojením do projektu ŠANCE PRO NÁVRH vám, žákům suchdolské základní školy, nabízíme příležitost, jak prostřednictvím participativního rozpočtování změnit Suchdol k lepšímu.

Pro zvě/ídavé: Slovo participativní je odvozeno od slova participace, což znamená podíl, účast. Participativní tedy znamená podílející se na něčem, účastnící se, spolupracující apod. Participativní projekt je přínosem pro dialog, sblížení a rozvoj smyslu pro sociální odpovědnost.

  • Co mohu v rámci projektu ŠANCE PRO NÁVRH navrhnout? Nápady mohou být z jakékoliv oblasti, musí přispívat ke zlepšení veřejného prostoru nebo atmosféry na území městské části Praha-Suchdol.
  • Kolik na to máme peněz? V rámci projektu ŠANCE PRO NÁVRH máte k dispozici celkovou částku ve výši 100.000,- Kč. Váš finanční odhad na pořízení/zrealizování návrhu může mít tak libovolnou, co nejvíce se blížící realitě, hodnotu do výše uvedené částky.
  • Kdo a jak se může se svým nápadem do projektu ŠANCE PRO NÁVRH zapojit? Do participativního projektu se svým nápadem může zapojit každý žák suchdolské základní školy M. Alše.
  • Kde je možné o návrzích diskutovat a jak návrh do projektu ŠANCE PRO NÁVRH podat? Diskutovat o návrzích můžete ve třídách, napříč ročníky, s rodiči, s učiteli, kdekoliv, kde bude čas a prostor. Návrhy se podávají elektronicky pomocí formuláře (zde) nebo v papírové formě vyplněním příslušné přihlášky. V obou případech pak je třeba ještě odevzdat v papírové formě povinnou přílohu s podpisy podporovatelů. Podpisový arch a návrh v papírové formě je možno podat ve vrátnici nové budovy, kde je možno si také vytištěný formulář pro vyplnění přihlášky návrhu i podpisový arch vyzvednout. Termín pro podání elektronické i papírové přihlášky, vč. podpisového archu je 3. 5. 2024.
  • Schvalování navržených nápadů v rámci projektu ŠANCE PRO NÁVRH. Realizovatelnost podaných návrhů budou hodnotit členové Komise mládeže, sportu a školství, u vybraných návrhů také Úřad MČ. Následně budou realizovatelné návrhy předloženy radě městské části ke schválení. Poté budou schválené návrhy předloženy žákům ZŠ M. Alše k hlasování. Informace, jaké nápady byly schváleny a postupují do hlasování, bude umístěna na webových stránkách městské části a ZŠ, a to nejpozději do 31. 5. 2024.
  • Rozhodujete vy, který nápad v projektu ŠANCE PRO NÁVRH zvítězí a bude realizován. Hlasování o nápadech bude probíhat pro žáky 5. – 9. ročníků elektronicky formou ankety (Bakaláři). Žáci 1. – 4. ročníků budou hlasovat v rámci třídnických hodin. Hlasování bude probíhat ve dnech 3. až 16. června 2024.  Hlasující může každému návrhu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři návrhy.
  • Jak dopadlo hlasování v projektu „Šance pro návrh“? Výsledky hlasování a pořadí vybraných projektů budou oznámeny do 24. 6. 2024 na webových stránkách městské části a základní školy, žáci s nimi budou seznámeni i dalšími obvyklými způsoby.
  • Realizace vítězných návrhů projektu ŠANCE PRO NÁVRH. Po vyhlášení výsledků hlasování v rámci projektu začne MČ Praha-Suchdol s realizací vítězných projektů. Realizovány budou vítězné návrhy dle pořadí umístění až do vyčerpání finančního rozpočtu projektu ŠANCE PRO NÁVRH, tj. do částky 100.000,- Kč.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU „ŠANCE PRO NÁVRH“:

15. – 17. 4. 2024                   Představení projektu a vysvětlení pravidel žákům ZŠ

3. 5. 2024                              Termín podávání návrhů

31. 5. 2024                            Vyhlášení postupujících návrhů do hlasování

3. 6. 2024                              Začátek hlasování

16. 6. 2024                            Konec hlasování

24. 6. 2024                            Vyhlášení výsledků pořadí návrhů