Výměnný pobyt v Dánsku

V rámci každoročního organizovaného pobytu s dánskými studenty jsme se i letos vypravili do Dánska. V neděli ráno jsme nasedli do připraveného autobusu a vyrazili jsme směr Ringe. Cesta utekla i s několika zastávkami poměrně rychle, protože jsme se v autobusu dobře bavili. Cestou jsme měli několik zastávek, kde jsme se mohli protáhnout a koupit si něco malého k jídlu nebo pití. Na místo jsme dorazili v neděli večer kde už nás čekali dánští studenti, které jsme již znali z pobytu u nás. Ubytovali jsme se ve svých rodinách dostali jsme večeři a unaveni jsme šli spát.

Druhý den jsme vyrazili ke škole různými způsoby – někdo zvolil kolo, někdo zase auto a někdo dorazil pěšky. Měli jsme tu možnost si poslechnout jak ve škole každé ráno dánské děti zpívají. Potom na nás čekal připravený autobus, který nás přepravil do Legolandu. Legoland jsme si mohli ve skupinkách projít. Následně nás autobusem odvezli zase zpět do Ringe a každý měl již zbytek  dne volný. 

Třetí den jsme se opět všichni potkali u školy a vyrazili jsme na kolech do 7 km vzdáleného Egeskov. Tady jsme se vydali na prohlídku nádherného zámku a jeho okolí. Prošli jsme si nádherné zahrady, bludiště a společně jsme se naobědvali. Nakonec dne jsme se vrátili ke kolům a odšlapali jsme si 7 km zpět do Ringe a odpoledne jsme měli volné.

Čtvrtý den jsme jako každý den potkali u školy a naši milí řidiči nás odvezli na minigolf. Tady jsme si všichni se svými dánskými kamarády zahráli golf a měli kdo chtěl, ten se mohl jít koupat do moře nebo si zahrát beach volejbal. Po té nás odvezli zpět a měli jsme volné odpoledne, které jsme často strávili společně.

Pátý, poslední den jsme se opět navštívili jejich školu a šli jsme si na hodinu zaskákat na trampolíny do školní tělocvičny. Poté jsme se vlakem přesunuli do nedalekého Odense. V Odense jsme měli hledat místní sochy. Po dohledání soch jsme se všichni společně naobědvali a měli jsme čas do naší rozlučkové párty. Většina však zůstala v Odense. V šest jsme všichni i s rodinami setkali ve škole, každý přinesl něco k jídlu a všichni jsme se naposledy společně najedli. Zahráli jsme si nějaké hry a v osm hodin jsme se všichni s pláčem rozloučili. Cestu domů většina z nás prospala jednak proto, že jsme byli po týdnu unavení a také jednak proto, že cesta byla na noc – takže jsme tolikrát nestavěli a utekla poměrně rychle. Věřím, že mohu asi za všechny říct, že jsme si to moc užili, ale mnozí z nás zůstali s novými kamarády z Dánka v kontaktu i nadále.

Natálie Marie Nováková

Fotogalerie – zde