Mobilní planetárium

Ve středu 2.3. přijelo k nám do školy opět mobilní planetárium s výukovými programy. Mobilní planetárium je velká nafukovací kopule s dataprojektorem a speciálně zakřivenou čočkou, …